Машини и оборудване

Подлепващи преси

HASHIMA – оригиналните решения за нуждите на вашето производство  
HASHIMA – Япония е производител на подлепващи преси, метални детектори, капитониращи машини и др. В компанията са разработени над 200 типа машини – съчетание от научни познания, творчески проучвания и натрупан 50-годишен опит.