Машини и оборудване

Шевни машини

ШЕВНИ МАШИНИ JUKI – ЯПОНИЯ
JUKI Corporation е световният лидер в производството на оборудване за шевната индустрия. Признание за качеството и добрата организация на производството са различните сертификати и награди, като ISO 9001, DEMING Aplication Prize и ISO 14001, за принос към опазването на околната среда. Широката продуктова гама обхваща индустриални шевни машини и оборудване за конфекционната, обувната и кожено-галантерийната индустрия, като предлага на производителите на облекла модерни и бързо пренастройващи се машини, адекватни на пазарните изисквания за качество и производителност при малка серийност и честа смяна на моделите. 

ШЕВНИ МАШИНИ STROBEL – СВЕТА НА СКРИТИТЕ БОДОВЕ
Strobel, Германия има над 120-годишен опит в производството на специализирани шевни машини за конфекционната, обувната и кожено-галантерийната промишленост. Приложението им замества много ръчни операции, а високата им производителност и качество са превърнали името Strobel в нарицателно за всякакъв вид машини за скрит бод.
Изследователският екип на компанията работи за проектирането и разработването на такива машини днес, от каквито клиентите на Strobel ще се нуждаят в утрешния ден.