Актуално и Полезно

Фирмени и декоративни етикети

30Nov
Фирмени и декоративни етикети
Днес  марката  е  символ  и  етикетите  се  използват  в  пакет  с  други  продукти ,  за  да  изкрещят  марката  на  дрехата.
 
Етикетът на изделието е повече от частица плат. То общува с клиента, то привлича вниманието на клиента към изделието и описва какво всъщност е изделието. В днешно време, етикетът  помага при продажбата на изделието. Клиентите решават дали да купят изделието или не по информацията на етикета.
 
Каква е ролята на етикета?
 
Етикетите показват на клиентите вида на материала използван в производството на изделието, грижи и други специални инструкции за него. На тях е обозначен размера на изделието, името на производителя, марката. Различните производители използват собствени специални стилове на етикети, за да създадат своя отличима идентичност. Етикетът обичайно е направен по поръчка от производителя, за да направи изделието уникално. Красивите, персонализирани етикети добавят красота и стил на изделието. Практика е всяка марка на даден  производител да  е разграничима на базата на определен символ, цвят или дума. Това рефлектира и върху етикета. Клиента поглежда етикета на изделието, за да разбере марката и по този начин да определи качеството на продукта.

И най-малката грешка в етикета може да попречи на потребителя да закупи дадения продукт. Това може да доведе до вземане на решение за изтегляне на големи количества стоки от пазара с цената на големи разходи, което би навредило и на репутацията на производителя. Затова основен критерий на нашата компания е съвършенното качество. Нашата политика за осигуряване на качество резултира в задоволени клиенти и отлични етикети.