Машини и оборудване

Гатер ножици

Гатер ножици КМ
KM Cloth Cutting Machine Co., Ltd.- Япония обслужва различни пазари, основно в сферата на шевната, мебелната, обувната индустрия, като продължава да обновява своите производствени системи и технологии и да доставя  все по-качествени продукти, включително и нови, които съдействат за по-гладка и бърза работа, по-голяма производителност, по-прецизно кроене в шевната индустрия с цел удовлетворяване на многобройните изисквания на съвременните производители на облекло и винаги  мислейки от позицията на клиентите.