Машини и оборудване

Гладачно оборудване

TREVIL …и всичко е гладко!
TREVIL - Италия е сред наложилите се на пазара фирми за гладачно оборудване, предназначено за шевното производство и химическото чистене.