Машини и оборудване

Кроялна техника

ASSYST/BULLMER – Германия - CAD/CAM системи, настилачна и кроялна техника за шивашката промишленост