Актуално и Полезно

Важни моменти при използването на ципове във вашето производство

17May
Важни моменти при използването на ципове във вашето производство
-Преди прането, циповете трябва да бъдат затворени, плъзгачите трябва да са заключени, дрехата трябва да бъде от опаковата страна.

-За операциите по изпиране, температури от 30-50°C са препоръчителни.

-Циповете трябва да се съхраняват в тяхната опаковка и не трябва да се овлажняват.

-Преди да опаковате вашите изделия, ги охладете след  гладене.

-Противоположните ленти на делими ципове не трябва да се смесват (Могат да възникнат различия в цветен тон, модел и дължина).

- Химически материали не трябва да се използват при пране на боядисани плъзгачи. Дрехата трябва да се обърне отвътре навън и температурата не трябва да надвишава 40°С и трябва да има достатъчно дрехи в резервоара за пране.

- Трябва да се уверите, че ютията не натиска прекалено ципа.

- Оставете достатъчно разстояние между дрехата и ципа, за да може ципа да се движи лесно.
- Не докосвайте иглата към металните части на ципа при шиене на ципа върху дрехата. Тази игла може да се счупи. Игла, която се притиска между стопери, може да причини нараняване.
 
- При пришиване на ципа към изделието не режете от циповата лента, т.к тя ще се разнищи. Както всички знаем циповата лента е тъкана.

- Конец или плат може да се вмъкне в плъзгача при отваряне или затваряне на ципа, и може да предизвика проблем.

-  В случай на влизане на конец  или плат в плъзгача, плъзгача трябва да бъде изтеглен назад. Конеца/плата трябва да се отстрани. Ципът се зашива на продукта с голямо внимание така, че да не се бутне плъзгача.

- Материал от парафинов тип се прилага върху зъбите на ципа, за да може лесно да се отваря и затваря.
 
- При гладене, поставете парче плат или хартия върху частите, които се докосват с ципа, за да се предотврати получаването на петна по дрехата.

- Обличайте или събличайте дрехата си след като сте отворили или затворили напълно ципа.
 
В противен случай, зъбите, стопера или плъзгача може да бъдат претоварени и ципа може да бъде повреден.
 
Деси Трейдинг ЕООД ви дава тези съвети, за да бъдат вашите облекла винаги с перфектно качество.